Velkommen til Lesja Heimrast!

 

LESJA HEIMRAST – Org.nr. 980 622 789

Lesja Heimrast er et tingsrettslig sameie som består av grunneiere i Lesja sogn.

Lagets oppgave er å forvalte jakt i sitt område.

Laget administreres av et styre som er valgt av årsmøtet og har ansatt en sekretær/kasserer som utfører det som styret vedtar på sine styremøter og fører regnskap.

Styreleder er Arild Rolstad, Rolstadvegen 18, 2665 Lesja, tlf. 41452497,

e-mail: a-rolst@online.no.

Sekretær/kasserer : Inger Riise, Leirmovegen 27, 2666 Lora, mob. 45631342,

e-mail:   inger.riise@lesjaheimrast.no

 

Det er stengt for kommentarer.