Reinsjakt

Lesja Heimrast har jaktpakker for salg. Pakkene inneholder 3 dyr ut fra kvotetildeling. Søknad sendes til Lesja Heimrast v/ styreleder Arild Rolstad, Rolstadvegen 18, 2665 Lesja eller på e-mail (se egen fane). Søknadsfrist 01.04.

Jakttider er forskjellig i Ottadalen og Snøhetta, se fjellstyrets sider, evt. https://www.facebook.com/villreinomrade/

Villreinjakt – Brøkdyr 2018-2020.

Snøhetta Villreinutvalg selger noen få kort på Snøhetta øst og vest. Kortene selges til høystbydende, samlet i enten øst eller vest. Det tilbys kontrakt på 3 år. Det kan dannes jaktlag på max 3 personer på hvert av områdene. Garantert minimum antall dyr pr. år:

Snøhetta øst er: 1 fritt, 1 simle/ungdyr og 1 kalv.

Snøhetta vest: 1 fritt, 1 simle/ungdyr og 1 kalv.

Anbud leveres inn som fast årlig sum hvert år.

Ta kontakt med Snøhetta villreinutvalg pr. e-post: sunndal@fjellstyrene.no eller              414 59 647 om du har noen spørsmål. Anbudsfrist 31. mai kl. 23.59. (sendes pr. e-post).      Prisene som kommer holdes hemmelig og det legges ikke opp til noen budkrig.

 

Det er stengt for kommentarer.