Småviltjakt

SMÅVILT (rype, hare)

Småviltjakta er inndelt i to jaktperioder, jaktlag på felt fra 15.09. – 24.09. og fritt kortsalg fra 11.10. – 23.12.
Området er inndelt i følgende felt: Norderhusvigga, Lyftingsmovigga, Avdemsvigga, Slådalen, Høgsetra, Veslefjellet, Nose, Horrongen vest, Holsethovda, Tverrfjellet.
Feltene lyses ut for 3 år om gangen.

Ledige felt: Veslefjellet og Horrongen vest. (Høgsetra og Slådalen er bortleid for opplæring/trening av fuglehunder)

Søknadsfrist 01.03.20

Jaktbare arter på småvilt i Lesja Heimrast/Lesja Grunneierlag
Rype, hare, ravn, kråke, skjære, ringdue, gråtrost, rødvingetrost, svartbak, gråmåke, orrfugl, mår, rødrev, røyskatt, villmink og grevling.

Jakttider
Rype uten hund innenbygds/utenbygds: 11.10. – 23.12.
Rype med hund innenbygds/utenbygds: 11.10. – 23.12.
Hare uten hund innenbygds/utenbygds: 11.10. – 23.12.
Hare med hund innenbygds/utenbygds: 11.10. – 17.10., 01.11. – 23.12.

Orrfugljakt: Kun for innenbygdsboende 01.10. – 23.12.

Andre jakttider
Jakttider for andre jaktbare småviltarter i Lesja heimrast/Lesja grunneierlag følger gjeldende forskrifter fra Direktoratet For Naturforvaltning.

Fangst
Innenbygdsboende kan fange ryper med snare i tiden 01.01. – 28.02.
Viltmyndighetene i kommunen skal ha skriftlig beskjed 10 dager før fangsten starter med opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.
Fangst av rype må skje med betalt jegeravgift og jaktkort på småvilt.

Jakt og fangst av rovvilt
Med rovvilt menes , mår, rødrev, røyskatt, villmink og grevling.

Innenbygdsboende kan fange mår i tiden 01.11. – 15.03.
Mårfeller skal merkes med navn og adresse, evt. tlf.nr.

Innenbygdsboende kan fange villmink fra 01.04. – 31.03.

Jakt og fangst av rovvilt for innenbygdsboende skal skje med betalt jegeravgift.

Ved bruk av bås skal melding om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse, og navn på ansvarlig jeger/fangstmann meldes til kommunen innen 10 dager før fangsten starter.

Med innenbygdsboende menes innen sognet.
Lagets medlemmer betraktes som innenbygds uavhengig av bostedsadresse.

Jaktkort og jegeravgift skal bringes med under jakt og fangst og vises fram når politiet, oppsynet eller rettighetshaver ber om det.

Innen 10 dager etter jaktslutt skal det sendes fangstoppgave til Lesja Heimrast v/Inger Riise, Leirmovegen 27, 2666 Lora.

Det er stengt for kommentarer.